ဆက်သွယ်ရန်

+95 94444 98798 (မြန်မာ)

+95 97878 22007 (အင်္ဂလိပ်)

ဆက်သွယ်ရန်

ထောင့်ပေါင်းစုံမှ ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးထားသော Telematic Brand တခုအား Click တချက်နှိပ်ရုံဖြင့်
သင်မလိုလားအပ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကို လျှော့ချနိုင်မှာပါ။

မြန်မာ

အမှတ် E-51၊ စကာဝါ (၄)လမ်း၊ FMI City၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ

+95 94444 98798 (မြန်မာ)

+95 97878 22007 (အင်္ဂလိပ်)

မြေပုံတွင်ကြည့်ရန်

Top