ဆက်သွယ်ရန်

+95 94444 98798 (မြန်မာ)

+95 97878 22007 (အင်္ဂလိပ်)

အာမခံထားရှိမှု စရိတ်များ လျှော့ချခြင်း

အာမခံထားရှိမှု စရိတ်များ လျှော့ချနိုင်ခြင်း

ကျွန်တော်တို့ အမှန်တကယ် အာမခံထားရှိမှု စရိတ်ကို
လျှော့ချပေးနိုင်မည်လား။

ယာဉ်၏တည်နေရာ၊ အသုံးပြုမှု၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ကောက်နုတ်ဖော်ပြနိုင်ပြီး ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါကလဲ သိရှိနိုင်သည်။ Myanmar Tracker Platform မှ ယာဉ်ထိန်းချုပ်သူတို့အတွက် လုံခြုံမှုရှိရှိနှင့် အန္တာရာယ်သော ယာဉ်မောင်းနှင်မှုပုံစံသို့ ရရှိလာအောင် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။

ထို့အပြင် ယာဉ်တိုက်ခံရမှုနှင့် ယာဉ်မောင်းသူ၏ မောင်းနှင်မှုပုံစံကို သိရှိနိုင်ကာ အာမခံငွေ ပေးဆောင်မှုကိုပါ လျှော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

SHELL CHEMICALS

ထောက်လှမ်းခြင်း

အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ယာဉ်မောင်းနှင်မှုပုံစံအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း

COMMERCIAL FUELS

Area နယ်နမိတ်

Area နယ်နမိတ်များ လိုသလို သတ်မှတ်နိုင်ခြင်း

LUBRICANTS

အဝေးမှ စက်လှမ်းသတ်ခြင်း

သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းမှတဆင့် သင့်ကားအား စက်လှမ်းသတ်ပေးနိုင်သည်

MARINE FUELS

ယာဉ်မောင်းနှင်မှုပုံစံအား စောင့်ကြည့်ခြင်း

သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ကောင်းမွန်သော ယာဉ်မောင်းနှင်မှုပုံစံဖြစ်အောင် ကူညီပေးခြင်း

မှန်ကန်သောမိုင်နှုန်း၊ ကောင်းမွန်သောယာဉ်မောင်းနှင်မှုပုံစံနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများမှာ သင်အာမခံထားရှိမှုအပေါ် လွန်စွာသက်သာစေသည်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

SHELL CHEMICALS

Myanmar Tracker GPS အား အသုံးပြုခြင်းဖြင့်
သင့်လုံခြုံရေးအား အထောက်ပံ့ပြုပေးနိုင်

  • ယာဉ်၏တည်နေရာလား စောင့်ကြည့်ခြင်း
  • Area သတ်မှတ်ခြင်း
  • အဝေးမှ လှမ်း၍ အင်ဂျင်ပိတ်နိုင်ခြင်း
SHELL CHEMICALS

Myanmar Tracker Software အားအသုံးပြု၍ မှန်ကန်သော ယာဉ်မောင်းနှင်မှုပုံစံအား ရရှိစေနိုင်သည်။

  • ဘရိတ်ဆောင့်နင်းခြင်းအား စောင့်ကြည့်ခြင်း
  • လီဗာဆောင့်နင်းခြင်းအား စောင့်ကြည့်ခြင်း
  • အရှိန်ဖြင့်ကွေ့ခြင်းအား စောင့်ကြည့်ခြင်း
SHELL CHEMICALS

သတ်မှတ်မိုင်နှုန်းအတိုင်း မောင်းနှင်စေပြီး စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်

  • လိုအပ်သလို Report များပြုလုပ်ခြင်း
  • မောင်းနှင်မှုအရှိန်အား စစ်ဆေးခြင်း
  • မှတ်တမ်းတင်ခြင်း

ယာဉ်တိုက်ခံရမှုအား သိရှိခြင်း၊ သွားလာနေသော လမ်းကြောင်းအားပြသခြင်း၊ ယာဉ်ကြောရှုပ်ထွေးမှုအား
ဖြေရှင်းခြင်း

Top