ဆက်သွယ်ရန်

+95 94444 98798 (မြန်မာ)

+95 97878 22007 (အင်္ဂလိပ်)

လုံခြုံရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်း

လုံခြုံရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာများ

ကျွန်တော်တို့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အစီအမံများနှင့်အတူ
အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုကို
ရရှိနိုင်မလား။

Myanmar Tracker ရဲ့ System ဟာ သင်ထောက်လှမ်းချင်တဲ့ မည်သည့်အရာကို မဆို အမြဲစောင့်ကြည့်ပေးနေမှာဖြစ်ပြီး အဝေးမှ လှမ်း၍ပိတ်နိုင်ခြင်း၊ နေရာကန့်သတ်ပေးထားနိုင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို သင်စိတ်တိုင်းကျ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

  • အချိန်နှင့်အမျှစောင့်ကြည့်ထားပြီး အချိန်မရွေး စက်လှမ်းသတ်နိုင်သောစွမ်းရည်

အချိန်နှင့်အမျှစောင့်ကြည့်ထားပြီး အချိန်မရွေး စက်လှမ်းသတ်နိုင်သောစွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေသော GPS များမှာ အချိန်နှင့်မျှ စောင့်ကြည့်သတင်းပေးနိုင်ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ Tracker များမှာ သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိကာ ထိန်းချုပ်သူများဆီသို့ သတ်မှတ် Area ကျော်လွန်သွားပါက အသိပေးအကြောင်းကြားနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်ကြသည်။ ထိုနည်းတူ ထိန်းချုပ်သူများမှ အဝေးမှ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စက်လှမ်းသတ်နိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်သည်။

  • အချိန်နှင့်မျှ စောင့်ကြည့်ထားပြီး မည်မျှအသုံးပြုသည်ကို တွက်ချက်ပေးနိုင်

အချိန်နှင့်မျှ စောင့်ကြည့်ထားပြီး မည်မျှအသုံးပြုသည်ကို တွက်ချက်ပေးနိုင်ကျွန်တော်တို့ တပ်ဆင်ပေးမည့် Tracker များမှာ သင်ထောက်လှမ်းချင်သောအရာမှ အသုံးဝင်နိုင်သော ဒေတာအချက်အလက်များကို ထောက်လှမ်းပေးပို့နိုင်ကြသည်။ ထိုဒေတာများမှာ သင့်အတွက် အမှန်တကယ်အသုံးဝင်ရပေမည်။ အဆိုပါ ဒေတာအချက်အလက်များကို Myanmar Tracker Platform မှတဆင့် အလွယ်တကူကြည့်ရှု့နိုင်သည်။ ဥပမာ - Engine နှိုး၍အသုံးပြုသောအချိန်၊ Engine နှိုး၍အသုံးမပြုသောအချိန် (Ideling)၊ ယာဉ်မောင်းနှင်းမှုပုံစံ (ဘရိတ်ဆောင့်နင်းခြင်းနှင့် သတ်မှတ်မိုင်နှုန်း ကျော်ကာ မောင်းနှင်ခြင်း)

  • ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် လိုအပ်သော အချက်အလက်များ ကောက်ယူခြင်း

အချိန်နှင့်မျှ စောင့်ကြည့်ထားပြီး အချိန်မှန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်ခြင်းMyanmar Tracker Digital Inventory System (DIS) မှာ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ရရှိလာသော သတင်းအချက်များကို စီစစ်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်သည်။ အဆိုပါ အချက်အလက်များကို ကြည့်၍ Fleet Manager များမှ ယာဉ်မောင်းများအား ဆုပေးဒဏ်ပေးခြင်းတို့အား လုပ်နိုင်ကြသည်။

Top